BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SAK202BSağlık İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu IIZorunlu246
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere işletmelerde yönetim ve organizasyon konusundaki temel bilgi ve teoriler ile bu konudaki çağdaş yaklaşımları öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Eleştirel bir tarzda yönetim teorilerini değerlendirebilme ve sorgulayabilme
2Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme
3Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilme
4Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim ile ilgili kavramlar,yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi,yönetim fonksiyonları,yönetim ve organizasyon konusunda çağdaş yaklaşımlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetim İle İlgili Kavramlar (Yönetim, yönetici, yönetsel düzeyler ve beceriler, organizasyon kavramı)
2Yönetim Biliminin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, Klasik Organizasyon Teorisi, Neo Klasik Organizasyon Teorisi.
3Modern Organizasyon Teorisi (sistem ve durumsallık yaklaşımı)
4Yönetim Fonksiyonları, Planlama
5Örgütleme
6Yöneltme
7Koordinasyon ve Kontrol
8Yönetim ve Organizasyon Konusunda Çağdaş Yaklaşımlar, Toplam Kalite Yönetimi
9I. ara sınav
10Şebeke Organizasyonlar, Değişim Mühendisliği, Dış Kaynaklardan Yararlanma
11İşletmeler arası Karşılaştırma-Kıyaslama, Personeli Güçlendirme, Küçülme, Kademe Azaltma
12Amaçlara Göre Yönetim
13Öğrenen Organizasyonlar, İstisnalarla Yönetim, Sanal Organizasyonlar
14Eksiklerin tamamlanması ve değerlendirme
15Eksiklerin tamamlanması ve değerlendirme
16final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bolat, T., Seymen, O. ve Bolat., E. Yönetim veOrganizasyon. Detay Yayıncılık, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma7214
Soru-Yanıt7214
Takım/Grup Çalışması21020
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)174
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek