BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SAK113BHukukun Temel KavramlarıZorunlu115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Temel hukuk kavramları hakkında bilgi vermek, hukuk kurallarının diğer toplumsal düzen kuralları ile karşılaştırmasını sağlamak, hukuk kurallarının nitelikleri ve yargı örgütü hakkında bilgi vermek ve diğer hukuk dersleri için bir alt yapı oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Temek hukuk kavram ve kuralları hakkında bilgi sahibi olmak
2Hukuk kurallarının niteliklerini ayırt etmek
3Bazı temel hukuk kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
4Yargı teşkilatını ana hatları ile tanımak
5Diğer hukuk dersleri için temel bilgileri edinmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hukukun Temel Kavramlarını Tanıtmak Ve Toplumsal Yaşamda Hukukun Yerini Ve Önemini Tespit Etmek, Hukukun Uygulanması, Hukuk Veya Kanun Boşlukları, Hâkime Tanınan Yetkiler, Dürüstlük Kuralının Uygulanması Ve Etkileri Ve İşlevleri, Hukukun Uygulanmasındaki Yöntemler, Hukukun Dalları, Türk Yargı Sistemi, Hukukta Yorum Sistemleri İncelenerek, Hukuk Alanında En Temel Bilgiler Verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hukuka ilişkin bilgi-hukukun bilgisi
2Hukukun İşlevleri 1: hukuk ve toplumsal yaşamın ihtiyaçları
3Hukukun İşlevleri 2: hukuk ve adalet
4Hukuk ve norm
5Hukuksal Sistemler
6Ahlaki değerler ve adalet
7Pozitif Hukukun Kaynakları, Anayasa, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik
8Hukuk Kurallarının Pozitif Düzenleme ve Anlam bakımından, Yer ve Zaman bakımından Uygulanması + Ara Sınav
9Kanunlaştırma Kavramı, Çeşitleri, Yöntemleri, Amacı ve Kanunlaştırma Hareketleri
10Hak Kavramı, Konusu, Çeşitleri, Kazanılması ve Kaybı
11Hukuki işlem kavramı, Unsurları, Geçersizliği ve Çeşitleri
12İyi niyetin Korunması İlkesi, Dürüstlük İlkesi
13Meşru Müdafaa, Zaruret Hali, Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma
14Dava Kavramı, Çeşitleri ve Davada İspat
15FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şeref Gözübüyük, Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 38.Basım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek